Historien om soldattorpet

sommilitar-bild3

Spångtorpet var soldattorp fram tills de avskaffades. Då tjänstgjorde soldaterna i den svenska krigsmakten som det kallades på den tiden. Varje år utfördes följande åt krigsmakten:

Befälsmöte på Ränneslätt 1-12 maj

Beväringsmöte 19 maj-1 juni

Skvadronmöten 21-26 maj

Regementsmöte på Ränneslätt 2-25 juni

Sammanlagt sju soldatfamiljer bodde där. I Torpet föddes under årens lopp 34 barn. Fem av barnen dog i späd ålder. När en soldat slutade sin tjänstgöring blev han gratia list, vilket betyder att han fick pension av krigsmakten.

På 1820-talet kom en soldat från Frankrike till Spångtorpet. Han hade stridit under Jean Baptiste Bernadottes befäl i Napoleons krig i Europa. Han blev seregant i Staby skvadron. Den siste soldaten som bodde i Spångtorpet var furir Nils Erik Åstrand. Han dog 1921.

Translate »